GABIONOVÉ KONŠTRUKCIE

GABIONOVÉ KONŠTRUKCIE 2018-06-05T10:37:50+00:00
Č.NázovObjednávateľVýmera (m3)KategóriaPopisFoto
1Úprava brehov potoka pri RD Ivánka pri DunajiSúkromný investor62piktogram-protipovodnove-opatrenia.png, 2,0kBCieľom investora bolo zabezpečiť pozemok proti erózii vodného toku najmä v prípade vyššej hladiny vody. Pri realizácii boli použité gabiony s dvojzákrutového pletiva plnené dunajskými valúnmi.gabion
2Gabionový plot pri RD LamačSúkromný investor22piktogram-ploty.png, 1,2kBGabionový plot s výškou 2m a šírkou 0,5m bol realizovaný za účelom oddelenia pozemku investora od priľahlej cesty. Na realizáciu boli použité zvárané gabionové panely v kombinácii s výplňovým kameňom granodiorit.gabion
3Oporný múrik pri RD LamačSúkromný investor18piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBPrístupová cesta k pozemku investora bola dlhodobo ohrozovaná zosúvajúcim sa svahom pri nej. Riešenie poskytol oporný gabionový múrik do ktorého koruny bolo priamo integrované oplotenie pozemku.gabion
4Terénne úpravy v obci SnežnicaALPINE Slovakia1053,5piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB

piktogram-protipovodnove-opatrenia.png, 2,0kB

V rámci realizácie terénnych úprav v obci Snežnica boli realizované oporné gabionové múry ako ochrana a stabilizícia brehov miestneho potoka.gabion
5Deponie Oberhaugstedt (Nemecko)GSB Gabionenbau118,5piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBRealizácia oporných gabionových múrov v päte skládky komunálneho odpadu v meste Oberhaugstädt v Nemecku.gabion
6Inner City Center, Dunajská ulica BatislavaBCI a.s.31,2piktogram-ploty.png, 1,2kBVoľne stojace gabionové solitéry dotvárajú atmosféru átria bytového domu InnerCityCenter na Dunajskej ulici v Bratislave. Ako výplň gabionov architekt vhodne zvolil dunajské valúny.gabion
7Radweg Spehbach – Eschelbronn (Nemecko)GSB Gabionenbau829piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBV rámci budovania cyklistického chodníka medzi obcami Spechbach a Eschelbronn v Nemecku boli realizoané tri samostatné oporné gabionové múry stabilizujúce strmý svah nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti chodníka.gabion
8Viacúčelové ihrisko SOŠ hutnícke PodbrezováŽeleziarne Podbrezová335,5piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBVyrovnanie terénu pre vybudovanie futbalového ihriska v areáli SOŠ hutníckeho v Podbrezovej si vyžiadalo budovanie výkopov aj zárezov, ktorých trvalá stabilita bola zaistená opornými gabionovými múrmi.gabion
9Klinikum Düsseldorf (Nemecko)GSB Gabionenbau57,06piktogram-ploty.png, 1,2kBVytvorenie architektonických elementov v átriu nového liečebného komplexu v Düsseldorfe pomocou gabionových konštrukcii.gabion
10Bietegheim (Nemecko)GSB Gabionenbau600piktogram-protihlukove-steny.png, 1,9kBZa účelom oddelenia štátnej cesty a pozemkov na zástavbu rodinných domov boli realizované voľne stojace gabionové múry. Týmto sa dosiahlo zníženie hluku z priľahlej cesty a tak isto optické oddelenie obytnej zóny.gabion
11Terénne úpravy v obci PochabanyTMG a.s.362piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBV rámci terénnych úprav a stabilizácii miestnych komunikácii boli realizované 3 samostatné gabionové oporné múry.gabion
12Heidelberg (Nemecko)GSB Gabionenbau828piktogram-protihlukove-steny.png, 1,9kBPri výstavbe obytnej zóny bola realizovaná špeciálna protihluková gabionová stena systémom Silent+. Konštrukcia sa skladá z troch vrstiev rôznych materiálov, ktorých kombinácia výrazne pohlcuje a odráža zvuk prichádzajúci z priľahlej štátnej cesty.gabion
13D1 Sverepec – VrtižerBögl  & Krýsl270piktogram-obklady.png, 1,2kBV rámci budovania diaľnice D1, úsek Sverepec – Vrtižer bol použitý gabionový obklad mostnej opory za účelom jej ochrany pri prípadnej povodni na rieke Váh.gabion
14Gabionové ploty RD MariankaHB Reavis47,65piktogram-ploty.png, 1,2kBV rámci budovania rodinných domov v obci Marianka bolo realizované gabionové oplotenie pozemku.gabion
15Protipožiarna gabionová klapkaPPE Malženice0,75piktogram-obklady.png, 1,2kBV rámci realizácie paroplynovej elektrárne Malženice bol v prepojovej časti medzi dvoma záchytnými vaňami pod elektrotransformátormi zhotovený gabion, ktorý zabráni prenosu požiaru v prípade vznietenia oleja v jednej z nádrží.
16Záchytné parkovisko Jantárova ul. BratislavaEUROVIA15piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBVýškový rozdiel medzi novo vybudovaným parkoviskom a príjazdovou komunikáciou bol riešený stupňovitým gabionovým múrikom v ktorý bol prispôsobený na výsadbu popínavej zelene a trávy.gabion
17Gabionový obklad pilótovej steny R1, Nitra – Selenec, SO222TUBAU798piktogram-obklady.png, 1,2kBGabionový obklad pilótovej steny. Kotvenie obkladu na základe návrhu a výrobno-technologickej dokumentácie vapracovanej firmou ROCK-Build.gabion
18Vystužený múr Terramesh System, R1, Nitra – Selenec, SO 223STRABAG613piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kBZemné teleso rýchlostnej komunikácie R1 muselo byť v úseku blízkej zástavby stabilizované vystuženým gabionovým múrom Terramesh System. Do čela boli použité dva druhy výplňového kameňa v súlade s design mauálom GRANVIA CS.gabion
19Oporný gabionový múr SSÚR Nitra, R1 Nitra – SelenecPSG International1244,5piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBTerénny rozdiel medzi pôvodným terénom a plochami Strediska Správy a Údržby Rýchlostnej cesty R1 v Nitre bol riešený oporný gabionový múr.gabion
20Oporný gabionový múr R1, Nitra – Selenec, SO 202-01STRABAG459,1piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBV rámci výstavby mostného objektu SO202 na rýchlostnej ceste R1, 1. úsek Nitra – Selenec v križovatke Lehota bol realizovaný oporný gabionový múr. Použité boli gabiony z dvojzákrutového šesťhranného pletiva typ StrongFace.gabion
21Gabionový obklad železobetónovej steny R1, Nitra – Selenec, SO202-01STRABAG384,68piktogram-obklady.png, 1,2kBGabionový obklad železobetónovej steny realizovaný na rýchlostnej ceste R1 v križovatke Lehota. Aby ostal zachovaný jednotný optický vzhľad gabionových múrov v križovatke Lehota, ktorá sú zhotovené z pletených dvojzákrutových gabionov bola na realizáciu obkladu použitá unikátna kombinácia zváranej a pletenej gabionovej konštrukcie.gabion
22Rezidencia Bárdošova ulica BratislavaKONTI45,2piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBV rámci terénnych úprav a budovania parkoviska sa investor rozhodol realizovať oporný gabionový múr. Múr bol realizovaný zo zváraných gabionov. Na plnenie bol použitý lomový kameň kremenec z lokality vzdialenej 150km od stavby.gabion
23Oporný gabionový múr R1, Nitra – Selenec, SO 202-02STRABAG3289,9piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBOpory mostného objektu SO202 na rýchlostnej ceste R1, 1. úsek Nitra – Selenec v križovatke Lehota boli realizované ako oporné gabionové múry. Použité boli gabiony z dvojzákrutového šesťhranného pletiva typ StrongFace.gabion
24Gabionový obklad, R1, Beladice – Tekovské Nemce, SO 221Keller198,4piktogram-obklady.png, 1,2kBPri výstavbe rýchlostnej cesty R1 bol architektom a projektantom navrhnutý gabionový obklad torkrétovej steny. Obklad bol realizovaný podľa design manuálu GRANVIA CS s použitím dvoch druhov výplňového kameňa. Na konštrukciu boli použité zvárané panely.gabion
25Vystužený múr Terramesh System TESCO MyjavaZIPP1651piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kBVýškový rozdiel terénu pri výstavbe supermarketu TESCO Myjava bol riešený vybudovaním vystuženého gabionového múru Terramesh System. Priľahlé odťažené zvetrané vápencové bralo bolo sanované voči padaniu skál ochranným pletivom Steelgrid HR.gabion
26Nizkoenergetické domy Koliba BratislavaHANT BA37,5piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kBVýškový rozdiel v predsadených vonkajších záhradkách je riešený vybudovaním piatich oporných gabionových múrikov, ktoré tvoria zároveň hranicu medzi jednotlivými záhradkami. Gabiony výborne zapadajú do architektúry celého objektu.gabion
27Cyklistický chodník BernolákovoSTRABAG36piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBStabilizácia svahu pod novobudovaným cyklistickým chodníkom pri meste bola riešená oporným gabionovým múrom.
28Železničný tunel Turecký VrchSKANSKA284piktogram-protipovodnove-opatrenia.png, 2,0kBPri regulácii miestnych potokov pri výstavbe severného portálu boli použité gabionové koše. Použité boli tzv. transportné gabiony. Jedná sa o technológiu pri ktorej sú gabiony vyrábané v kameňolome a na stavbu dodávané už ako hotové.
29Gabionové obklad pilótových stien, R1 Nitra – Selenec, SO220, 221STRABAG4418,88piktogram-obklady.png, 1,2kBPilótové steny stabilizujúce hlboký zárez rýchlostnej cesty R1 boli obložené predloženým gabionovým obkladom. Pri výstavbe bola použitá unikátna technológia kotvenia obkladu. Max. výška obkladu je 8,9m.gabion
30Gabionové mostné krídla, R1 Beladice – Tekovské Nemce, SO 206, 215EUROVIA620piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBKrídla mostných objektov SO 206, 215 v rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1, 3. úsek Beladice – Tekovské Nemce boli riešené ako gabionové oporné múry. Do čela gabionov bola použité kombinácia dvoch druhov kameňa podľa design manuálu GRANVIA CS.gabion
31Vystužený múr Terramesh SystemD1 Construction196piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kBSúčasťou prípravných prác na výstavbe tunela Višňové na diaľnice D1 bola stabilizácia prístupovej komunikácie k severnému portálu tunela. V tesnej blízkosti pôvodnej trafostanice bol terén stabilizovaný vystuženým gabionový múrom s výškou až 12m.gabion
32Gabionový obklad R1, Beladice – Tekovské Nemce, SO 111Eurovia Hradec Králové691,2piktogram-obklady.png, 1,2kBV rámci prekládky štátnej cesty v mieste výjazdu z rýchlostnej komunikácie R1 na Tekovské Nemce bol realizovaný gabionový obklad torkrétovej steny. Maximálna výška obkladu je 6,5m.gabion
33Mostné krídlo, R1, Beladice – Tekovské Nemce, SO218Destav17,5piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBStabilizácia mostného krídla objektu SO218 na rýchlostnej ceste R1, 3. úsek Beladice – Tekovské Nemce gabionovým oporným múrom.
34Gabionové mostné krídlo, R1 Selenec – Beladice, SO 201-10EUROVIA CS152piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBStabilizácia mostného krídla objektu SO201-10 na rýchlostnej ceste R1, 2. úsek Selenec – Beladice gabionovým oporným múrom.gabion
35Gabionové mostné krídla, R1 Nitra – Selenec, SO212ZIPP2903piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBMostný objekt SO 2012 nachádzajúci sa na výjazde k stredisku údržby SSUR rýchlostnej cesty R1 pri Selenci má všetky 4 krídla riešené ako oporné gravitačné gabionové múry.gabion
36Oporný gabionový múr v areáli vinárskych závodov TopoľčiankyChateau Topoľčianky149,5piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBPri modernizácii areálu vinárskych závodov Topoľčianky bolo nutné stabilizovať svah zasahujúci do spevnených plôch určených na skladovanie fliaš. Gabionový oporný múr výborne zapadol do prírodného vinárskeho preostredia.gabion
37Rezidencia Bárdošova ulica BratislavaKONTI13,5piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBSadové úpravy v areáli súkromnej rezidencie na Bárdošovej ulici v Bratislave boli čiastočne riešené opornými gabionovými múrikmi.gabion
38Obytný súbor „Pod Vŕškami“ Záhorská BystricaEurostav DS646,07piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kBVystužené gabionové múry tvoria významný architektonický prvok obytného súboru. Architekt mal záujem podčiarknuť prírodný charakter gabionov ich kombináciou s popínavou vegetáciou.gabion
39Gabionový obklad D1, SSUR SverepecPROMTO478,75piktogram-obklady.png, 1,2kBPilótová stena stabilizujúca zosuvný svah nachádzajúci sa na hranici areálu strediska údržby diaľnice D1 pri Sverepci bola obložená gabionovým obkladom, ktorým bol nahradený pôvodný masívnejší oporný múr.gabion
40RD PalisádySúkromný investor147piktogram-ploty.png, 1,2kB
piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB
Pri  rekonštrukcii obytnej rezidencie boli realizované členité gabionové oporné múry a oplotenie. V niektorých častiach bolo realizované gabionové oplotenie bez kamennej výplne slúžiace najmä ako podklad pre uchytenie popínavých rastlín.gabion
41RD Dúbravka BratislavaSúkromný investor11,25piktogram-ploty.png, 1,2kBPri stabilizácii prístupovej cesty k rodinnému domu bol realizovaný oporný gabionový múr.
42Kaufland Žiar nad HronomVOD-Eko171,75piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kBV rámci terénnych úprav pri výstavbe obchodného domu bol realizovaný vystužený gabionový múr ktorý stabilizuje pristupovú cestu pre zásobovanie.gabion
43Hotel KaskádyBAD8,28piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionový oporný múrik dotvára architektúru pri vstupe do wellnes hotela Kaskády.
44Oporné múry pri RD Slovenská ĽupčaSúkromný investor167piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBNa stabilizáciu svahu pri rodinnom dome zvolil investor gabionové oporné múry, ktorými sa v pôvodnom svahu vytvorili samostatné terasy.gabion
45Cyklistický chodník Servus Pontis Bratislava RusovceDoprastav114,2piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionové oporné múry lemujú cyklistický chodník prechádzajúci cez Rusovce pri Bratislave. Okrem vyrovnania výškového rozdielu medzi cyklistickým chodníkom a priľahlou cestou slúžia gabiony ako základ pre ukotvenie zábradlia.gabion
46Dostavba liečebného pavilónu FN NitraINPEK130piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBSuterénne časti nového liečebného pavilónu FN v Nitre sú chránené stupňovitým gabionovým múrom stabilizujúcim okolitý terén. Do gabionov bol použitý svetlý výplňový kameň čím sa potlačil ponurý pocit v priestoroch kam preniká menej svetla.gabion
47Oporné gabionové múry R4 Košice – MilhosťSKANSKA5059,25piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBZa účelom minimalizácie trvalého záberu zamného telesa rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť boli realizované rozsiahle oporné gabionové múry.gabion
48Gabionové obklad objektu vážnice vo Vinárskych závodoch TopoľčiankyChateau Topoľčianky14,8piktogram-obklady.png, 1,2kBPri rekonštrukcii areálu vinárskych závodov v Topoľčiankach bol na fasáde budovy vážnice (objekt v ktorom prebieha váženie hrozna počas vinobrania) realizovaný gabionový obklad. Konštrukcia výborne zapadá do vinírskeho prostredia.gabion
49Oporný múrik pri predajni A-max BratislavaA-Max11,25piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBVýškový rozdiel medzi spevnená plocha pri vonkajšom parkovisku a chodníkom bol riešený oporným gabionovým múrikom.gabion
50Oporný gabionový múrik, R1 obchvat Banskej BystricePEMAX40piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionový oporný múrik bol realizovaný v rámci výstavby rýchlostnej cesty R1, 4. úsek severný obchvat Banskej Bystrice.
51Rekonštrukcia železnice Trančianska TepláBögl  & Krýsl78piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBV rámci rekonštrukcie železnice pri Trenčianskej Teplej bolo krídlo mostného objektu stabilizované oporným gabionovým múrom.gabion
52Nizkoenergetické domy Koliba Bratislava, II. etapaHANT BA11,4piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kBVýškový rozdiel v predsadených vonkajších záhradkách je riešený vybudovaním štyroch oporných gabionových múrikov, ktoré tvoria zároveň hranicu medzi jednotlivými záhradkami. Gabiony výborne zapadajú do architektúry celého objektu.gabion
53Gabionový obklad betónového múru RD Kramáre BratislavaSúkromný investor18,9piktogram-obklady.png, 1,2kBPred výstavbou rodinného domu na Kramároch v Bratislave potrboval investor vyriešiť problém so starým oporným múrom tvoriacim hranicu pozemku. Riešením bolo zosilenie múru novým ŽB múrom ktorý bol obložený gabionovým obkladom s hrúbkou iba 10cm.gabion
54Gabionové múriky pri RD TrenčínSúkromný investor27,9piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBVýškové rozdiely v teréne pri rodinnom dome v Trenčíne sa majiteľ rozhodol riešiť gabionmi. Farba kameňa a spôsob jeho ukladania boli zvolené tak aby zapadli do architektúry domu.gabion
55Semikron VrbovéKONTI10piktogram-ploty.png, 1,2kBTerasa jedálne pre zamestancov v areáli firmy je lemovaná voľne stojacim gabionovým múrikom. Gabionová konštrukcia v oddychovej zóne vytvára pocit prírodného prostredia.
56Gabionový plot a obklad RD StupavaSúkromný investor44,8piktogram-obklady.png, 1,2kB
piktogram-ploty.png, 1,2kB
Gabionový plot oddelil pozemok investora od priľahlej frekventovanej verejnej komunikácie. Gabiony boli taktiež použité na obklad železobetónovej steny pri bazéne.gabion
57Gabionový obklad oporných múrov R1 Šášovské Podhradie – BudčaSTRABAG1323piktogram-obklady.png, 1,2kBPôvodný betónový obklad zárubných múrov na rýchlostnj ceste R1 pri Budči bol nahradený gabionovým obkladom. Pri realizácii bola použitá kombinácia troch rôznych druhov kameňa.gabion
58Gabionový obklad fasády Digital Park BratislavaOffice Park68piktogram-obklady.png, 1,2kBV rámci realizácie III. etapy výstavby administratívnej budovy Digital Park n Ensteinovej ulici v Bratislave bol realizovaný gabionový obklad fasády pri vjazde do garáží agabion
59Hornbach II Bratislava LamačDoprastav1298piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB
piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kB
Pri výstavbe obchodného domu Hornbach II v Bratislave boli realizované dva samostané gabionové múry – vystužený gabionový múr viditeľný z cesty do Devínskej Novej Vsi a gravitačný múr z vnátornej časti areálu.gabion
60Gabionový obklad pilótovej steny, R4 Košice – Milhosť, SO220SKANSKA683piktogram-obklady.png, 1,2kBRealizácia gabionového obkladu pilótovej steny v rámci výstavby rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť. Gabionový obklad je viditeľný priamo z rýchlostnej cesty v smere na Maďarsko.gabion
61Ignis Dekor HlohovecIgnis Dekor84piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBDokončenie terénnych úprav okolo predajne s dekoratívnymi predmetni v Hlohovce. Gabionové oporné múry vyriešili problém s nestabilným svahom susediacim priamo s parkoviskom pred obchodom.gabion
62Vystužený gabionový múr distribučné centrum Kaufland Ilava, II. etapaZIPP522piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kBPri realizácii rozšírenia logistického a distribučného centra Kaufland v Ilave bol realizovaný vystužený gabionový múr, ktorý vyriešil terénne výškové rozdiely v rámci vonkajších komunikácii pred areálom.gabion
63Obklad vodojemu Ostredok MartinCOMBIN69,8piktogram-obklady.png, 1,2kBPo osadení vonkajšieho vodojemu bola jeho čelná strana viditeľná z blízkych rekreačných chát zakrytá gabionovým obkladom, čím sa úplne potlačil rušivý vplyv novej konštrukcie na okolité prírodné prostredie.gabion
64Oporný múr pri RD MyjavaSúkromný investor67piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBV rámci rozšírenia pozemku investora bola nutné stabilizácia časti nestabilného svahu. Riešením bola realizácia oporného gabionového múru.
65Oporný múr pri ceste v obci KlastavaCOMBIN53,25piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBStabilizácia zosuvného svahu pri miestnej komunikácii riešená oporným gabionovým múrom.gabion
66Rozšírenie cintorína Mariánska ulica PrievidzaSTRABAG151,65piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBRozšírenie cintorínu  v Prievidzi bolo navrhnuté v svahovitom pozemku, ktorý nevyhovoval na zamýšľaný účel. Riešením bolo rozdelenie pozemku na tri terasy pomocou troch samostatných gabionovým oporných múrikov.gabion
67Gabionový plot pri RD Rajecké TepliceSúkromný investor12,8piktogram-ploty.png, 1,2kBVonkajšie vstupné priestory do dvoch susedných rodinných domov v Rajeckých Tepliciach bolo riešená vytvorením nízkych gabionových plotov do výšky 1,5m nad terénom. V gabionovej konštrukcii sú osadené poštové schránky.gabion
68Čadca – obchvat, preložka cesty I/11ALPINE Slovakia spol. s.r.o.207piktogram-ploty.png, 1,2kBRealizácia dvoch samostatných oporných gabionových múrov tvoriacich oporu zemného telesa novej štátnej cesty.gabion
69Malá vodná elektráreň ŠalkováBielostav s.r.o.1818piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBRealizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne.gabion
70D1 Fričovce – Svinia, SO 202, opora č. 1STRABAG s.r.o.216piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kBStabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 202 pri opore č. 1 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem – gabion s integrovanou zmenou kotvou.gabion
71D1 Fričovce – Svinia, SO 202, opora č. 5STRABAG s.r.o.750,4piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kBStabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 202 pri opore č. 5 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem – gabion s integrovanou zemnou kotvou.gabion
72RD Dolný KubínSúkromný investor182piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBRealizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne.gabion
73Transformátorová stanica MyjavaMaccaferri285piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBRealizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne.gabion
74Gabionový obklad RD SenecSúkromný investor40piktogram-obklady.png, 1,2kBPriečelie fasády rodinného domu a prekrytie oporného železobetónového múru sa investor rozhodol riešiť gabionovým obkladom. Pri realizácii boli použité zvárané gabionové siete spájané tesnými nerezovými klipmi.gabion
75Volkswagen Bratislava, 4. brána, mostné krídlaPittel + Brausewetter302piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBV rámci rozširovania areálu automobilky Volkswagen Bratislava boli krídla mostného objektu riešené ako gravitačné oporné múry. Investor vyžadoval najvyššiu kvalitu prác a striktné dodržiavanie technologickej disciplíny pri realizácii diela.gabion
76D1 Fričovce – Svinia, SO 231STRABAG s.r.o.548piktogram-vystuzene-svahy.png, 1,8kBStabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 231 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem – gabion s integrovanou zemnou kotvou.gabion
77Panholec PezinokALPINE Slovakia528piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBPri príprave územia pre neskoršiu výstavbu obytných domov vznikla potreba stabilizácie zemného telesa štátnej cesty. Riešením bolo vybudovanie oporného gravitačného múru, ktorý okrem svojej statickej funkcie plní aj funkciu architektonického elementu.gabion
78BD Aurel MartinAI Invest s.r.o.135piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBDva samostatné oporné gabionové múry vytvárajú lemovanie budúceho parkoviska pri bytovom dome Aurel v Martine. Investor zvolil gabionovú konštrukciu aj z architektonických a estetických dôvodov.gabion
79MVE ŠalkováDoprastav a.s.645piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBTrvalá stabilizácia brehov záplavovej oblasti malej vodnej elektrárne Šalková. Z priestorových a manipulačných dôvodov bol gabionový oporný múr realizovaný technológiu prefabrikovaných gabionov – gabiony boli plnené kamenivom v špeciálnej vibračnej forme a na miesto zabudovania boli následne transportované žeriavom.gabion
80D1 Jánovce – Jablonov, II. úsekSMS a.s..170piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBStabilizácia mostných krídel objektu SO212 v rámci výstavby diaľnice D1 úsek Jánovce – Jablonov, II. úsekgabion
81RD Hontianske NemceAgrospol427,5piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionový oporný múr stabilizujúci obslužnú komunikáciu tvorí zároveň zadnú stenu prístrešku na parkovanie poľnohospodárskej techniky.gabion
82RD ZamarovceGL Tech172,5piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBStabilizácia svahu pri rodinnom dome v Zamarovciach opornýcm gabionovým múrom.gabion
83Lamačská brána, mostné krídlaDoprastav a.s.107piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBPri výstavbe podchodu pre peších a cyklistov boli mostné krídla stabilizované gabionovým oporným múrom. Objekt je súčasťou rezidnečného a obchodného centra BORY v Bratislave.
84RD SelceSúkromný investor60piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBStabilizácia pozemku na brehu potoka pri RD Selce.
85JUST MartinJPVK Sroz60piktogram-ploty.png, 1,2kBV rámci výstavby areálu obchodnej prevádzky JUST Martin bol realizovaný gabionový voľne stojaci múrik.gabion
86SO 229 Bogl&Krýsl D1 Jánovce – Jablonov, I. úsekBogl&Krýsl269,5piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionový oporný múr zaisťujúci stabilitu svahu. Gabionový múr je pokračovaním betónového zárubného múru.gabion
87SelecGL Tech114piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBRealizácia oporného gabionového múru pri miestnom kostole.gabion
88RD KolibaSúkromný investor400piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBVystužený gabionový múr TerrameshSystem bol realizovaný v svahovitom teréne za účelom prípravy pozemku pre stavbu rodinného domu. Maximálna výška gabionového múru bola 7m.gabion
89Gabionový obklad polyfunkčné meststké centrum Zuckermadel BratislavaZakládání staveb a.s.54,9piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBV rámci výstavby polyfunkčného objektu Zuckermandel Bratislava bol realizovaný gabionový obklad v mieste pôvodného oporného betónového múru.gabion
90Gabionový múr Volkswagen Bratislava, 4. brána, II. etapaPittel + Brausewetter27,5piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionová konštrukcia mostných krídel.
91D1 Fričovce – Svinia, SO 210 – gabionové mostné krídlaSTRABAG s.r.o.467piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionové mostné krídla priepustu pod diaľnicou. Gabionová konštrukcia bola vystužená geomrežami. Výška gabionovej konštrukcie dosahuje 9m.gabion
92R2 Pstruša – KriváňDoprastav a.s.3580piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBRealizácia vystužených gabionových múrov a vystužených svahov so vegetačným čelom tvoriacich teleso násypu rýchlostnej cesty R2.gabion
93Bd Kivikko Bratislava VinohradyYIT Reding a.s.126piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBOporný gabionový múr realizovaný v rámci terénnych úprav pri bytovom dome Kivikko v Bratislave Vinohradoch. Okrem toho boli predzáhradky pred bytmi rozdelené gabionmi, ktoré slúžia zároveň ako kvetináče pre rastliny.gabion
94Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, gabionový oporný múr SO 806-21Doprastav a.s.487piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionový oporný múr realizovaný v rámci výstavby prístupovej cesty k tunelu na diaľnici D3.gabion
95Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, gabionový oporný múr SO 811-21Doprastav a.s.28piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBMostné gabionové krídla.
96West End Quadrant, BratislavaKONTI a.s.6piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionové múriky v rámci terénnych úprav pozemku pri objekte West End Quadrant vBratislave Patrónke.
97CK Kartago Tours, Banská BystricaKartago Tour a.s.1,5piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionová konštrukcia použitá ako pult na pobočke cestovnej kancelárie.gabion
98Bytový dom Zlatá Hôrka, Bratislava KramáreEcobau Group a.s.22piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionový oporný múr bol realizovaný za účelom stabilizácie svahu v mieste chodníka k vchodu do bytového domu.
99Protipovodňové opatrenia Karlstein, RakúskoGebrüder Haider GmbH93piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBV rámci protivodňových opatrení bol realizovaný oporný gabionový múr v rakúskom meste Karlstein an der Thaya v blízkosti českých hranícgabion
100Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, gabionový oporný múr SO 807-22TuCon a.s.705piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionový oporný múr realizovaný v rámci výstavby prístupovej cesty k tunelu na diaľnici D3.gabion
101Gabionový múr BILLA Žilina VlčínceMartifer Slovakia s.r.o.183piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBgabion
102BD Marianka – gabionový obkladSúkromný investor15piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBČasť fasády rodinného domu bola obložená gabionovýcm obkladom s hrúbkou iba 15cm. Obklad bol mechanicky kotvený do nosnej steny.gabion
103Rekonštrukcia železnice Púchov – Žilina, UČS 49-32-02, gabionový múr, TerrameshSystemALPINE Slovakia spol. s.r.o.530piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBTeleso násypu rozšírenej a zmodernizovanej železničnej trate v úseku Púchov – Žilina bolo stabilizované vystuženým gabionovým múromgabion
104Kameňolom Maglovecj, oporný gabionový múr pri skádke kameňaIS Lom s.r.o.64piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionová konštrukcia bola použitá za účelom zabránenia vysypávaniu nadrveného kameňa na priľahlú cestnú komunikáciu.
105Kaufland Dúbravka, BratislavaZIPP s.r.o.64piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBČasť svahu pri prístupovej ceste od zastávky MHD k novému obchodnému domu Kaufland v Bratislave Dúbravke bola stabilizovaná oporným gabionovým múrom.gabion
106R2 obchvat Žiaru nad Hronom – gabionový obkladSTRABAG s.r.o.72piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionový obklad bol použitý v nábehových častiach pilótovej steny v úseku napojenia rýchlostnej cesty R2 na rýchlostné cestu R1 pri Žiari nad Hronom.gabion
107Schnellstrasse S10, Freistadt, Rakúsko – gabionový obkladHOCHTIEF Construction Austria GmbH & CO KG127piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionový obklad steny zo striekaného betónu bol použitý v mieste zjazdu z rýchlostnej cesty S10 pri meste Freistadt v Rakúsku.gabion
108D1 Fričovce – Svinia, SO 227 – gabionový oporný múrSTRABAG s.r.o.526piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBStabilizícia päty pravostranného svahu pri diaľnici D1.gabion
109D1 Fričovce – Svinia, SO 228 – gabionový oporný múrSTRABAG s.r.o.309piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBStabilizícia päty pravostranného svahu pri diaľnici D1.gabion
110RD Nová BaňaSúkromný investor100piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionový oporný múr bol použitý za účelom vyrovnania svahovitého pozemku.gabion
111DECATHLON BorySTRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.170piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBV rámci terénnych úprav okolo bytového domu Kivikko v Bratislave boli realizované oporné gabionové múry a gabionové kvetináče.gabion
112BD Kivikko BA II. etapaYIT Reding a.s.115piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBV rámci terénnych úprav okolo bytového domu Kivikko v Bratislave boli realizované oporné gabionové múry a gabionové kvetináče.gabion
113Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II. úsek SO 211 – gabionový obkladEUROVIA CS a.s.16,7piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBStyky betónových lícnych prefabrikátov mostných opier boli vypĺňané gabionovým obkladom. Výška obkladu je 10,5 m.gabion
114R2, Zvolen, východ – PstrušaIsolux Corsán1800piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBV rámci budovania telesa rýchlostnej cesty boli realizované vystužené svahy s gabionovým a zeleným čelom.gabion
115Obchvat Brezna, I. etapaALPINE Slovakia spol. s.r.o.4335piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB
piktogram-oporne-mury.png, 1,4kB
Súčasťou cestného obchvatu mesta Brezno sú gabionové oporné múry a gabionové obklady.gabion
116Vinársky domček LimbachVinohradníctvo Pavelka a syn s.r.o.6,5piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBFasáda vinárskeho domčeka s degustačnou miestnosťou bola obložená gabionovým obkladom, ktorý výborne zapadol do prostredia vinohradu.gabion
117Cesta 1. triedy I 75 Senec – SládkovičovoALPINE Slovakia spol. s.r.o.74,2piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionové oporné múry boli použité na výplň priestoru medzi stĺpmi protihlukovej steny.gabion
118Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SO 206Doprastav a.s.707piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBVystužený gabionový múr TerrameshSystem bol realizovaný za účelom vytvorenia mostného kožeľa objektu SO 206. Maximálna výška gabionového múru bola 7,5mgabion
119Oporný múr pri ceste v Banskej ŠtiavniciCOMBIN Banská Štiavnica a.s.63piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBGabionový oporný múr bol realizovaný za účelom stabilizácie svahu pri ceste.
120Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II., Z3 – gabionový obkladEUROVIA CS a.s.5871piktogram-oporne-mury.png, 1,4kBVysoký zárez na diaľnici D1 bol po stabilizovaní kotvami a striekaným betónom obložený kotveným gabionovým obkladom. V najvyšších miestach dosahuje obklad výšku 28mgabion