Loading...
GABIÓNOVÉ KONŠTRUKCIE 2018-03-06T10:36:15+00:00

Potrebujete pomôcť s Vašim projektom?

KONTAKTUJTE NÁS

Gabionová konštrukcia je obľúbený prvok stavebnej architektúry, v ktorom sa spájajú dva tradičné stavebné materiály — kov a kameň. Vysoká tlaková pevnosť kameňa je spútaná do želaného tvaru oceľovým elementom — pletenou alebo zváranou oceľovou sieťou s antikoróznou povrchovou úpravou. Variabilita gabionov poskytuje takmer neobmedzené možnosti pri vytváraní rozličných tvarov a konštrukcii. Vhodným spojením s inými prvkami je možné prekročiť bežné hranice ich použitia a vytvárať napríklad subtílne konštrukcie s oblúkovými tvarmi.

Gabiony sa tešia stále väčšej obľube u architektov, pretože do architektúry vnášajú pocit prírodného prostredia, ktorý je možné ešte umocniť spojením s vegetáciou.

V rámci našej činnosti realizujeme rozmanité variácie využitia gabionových konštrukcii:

 • oporné gravitačné gabionové múry
 • gabionové oplotenia
 • gabionové obklady
 • protihlukové gabionové steny
 • vystužené svahy s použitím kombinácie gabionov a geomreží
 • ochrany svahov voči vode a erózii s použitím gabionových matracov
 • …a ďalšie riešenia.

Pri realizácii projektov sa spoliehame na našich skúsených pracovníkov, ktorým už prešli pod rukami tony a tony kameňa.

Bude nám cťou a potešením vložiť naše skúsenosti práve do vášho gabionu.

Pozri referencie

Do dnešného dňa sme zrealizovali:

0m3
gabionov

Oporné múry

Gravitačné oporné múry stáli na samom počiatku používania gabionových konštrukcii. V oblastiach, kde bol nedostatok iných stavebných materiálov boli prirodzenou voľbou, pretože na realizáciu stačil v podstate len samotný gabion a miestny zdroj kameňa. Dodnes sú oporné gravitačné múry ekonomickou alternatívou k železobetónovým oporným múrom.

Pri návrhu gabionových gravitačných múrov je potrebné vykonať geologický prieskum daného miesta, ktorý je nevyhnutným podkladom pre návrh konštrukcie – jej výšky, šírky, usporiadania a technológie realizácie.

Pri statickom návrhu a posúdení gabionového gravitačného múru je potrebné posúdiť nasledovné situácie:

 • globálna stabilita svahu

 • únosnosť podložia pod gabionovým múrom

 • posunutie múru

 • preklopenie múru

 • vnútorná stabilita

Realizáciu gabionových oporných múrov vykonávame v súlade s Technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP ) Ministerstva Dopravy Výstavby a Regionálneho Rozvoja, časť 31 – Zvláštne zemné konštrukcie.

Pozri referencie

Gabionové oplotenia

Možno to sami poznáte, Váš starý plot sa rozpadá a Vy hľadáte spôsob ako vyriešiť otázku plota raz a navždy.
Gabionový plot pokiaľ sa správne urobí a použijú sa doň vhodné materiály vydrží takpovediac večne. Ak sa chcete takpovediac opevniť pred neželanými pohľadmi susedov a ľudí z ulice môžete si nechať spraviť súvislý gabionový plot na výšku 3m. Taktiež je možná kombinácia gabionových košov s inými prvkami – drevené stĺpiky alebo oceľové kovanie. Veľmi vkusným riešením je kombinácia gabionov s rastlinami, ktoré môžete vsadiť aj priamo do gabionov.
Dokonca je možné do gabionov vsadiť bodové osvetlenie alebo umiestniť vodopád…
Realizácia gabionové plotu si vyžaduje kvalitný rovný podklad – najlepšie betón. A keďže sa jedná o voľne stojacu konštrukciu, je na ich stabilizáciu v podklade nutné aj použitie vnútorných výstužných oceľových prvkov.
Gabionový plot je možné realizovať od hrúbky 10cm, typická hrúbka je 50cm. Hrúbka gabionového plotu sa musí prispôsobiť druhu použitého kameňa a gabionového pletiva.

Pozri referencie

Gabionové obklady

Pochmúrna šedá betónová stena môže byť rozjasnená hrou farieb prírodného kameňa použitím gabionového obkladu. Gabionový obklad je mechanicky kotvený do podpornej nosnej konštrukcie, čo v porovnaní s klasickým kamenným obkladom, kedy sa jednotlivé kusy kameňa lepia na betónový povrch, má obrovskú výhodu v jeho takpovediac nezničiteľnosti vplyvom počasia, vody, mrazu a vetra.
Hrúbka gabionového obkladu je voliteľná od 10cm do 50cm s prihliadnutím na možnosti nosnej konštrukcie do ktorej je gabionový obklad prichytávaný a na druhy výplňového kameňa a samotnej gabionovej konštrukcie.
Naše systémy konštrukcie gabionových panelov, výstužných priečok a kotevných elementov umožňujú realizáciu gabionového obkladu až do výšky 10m.

Pozri referencie

Protihlukové steny

V priereze gabionu môže byť kombinovaných viacero materiálov s odlišnými mechanickými a fyzikálnymi vlastnosťami tak aby bol zvuk šíriaci sa zo zdroja gabionovou stenou pohltený a odrazený. Vhodnou voľbou materiálu a konštrukčného usporiadania je možné dosiahnuť absorpciu hluku až do 20 dB a tlmenie hluku prechádzajúceho stenou vyše 30 dB.
Ako všetky gabionové konštrukcie aj protihlukové gabionové steny sa vyznačujú dlhou životnosťou. Dobre zapadajú do prírodného prostredia, napríklad do obytných zón budovaných v blízkosti rušných komunikácii.

Pozri referencie

Vystužené svahy

Časté sú situácie, keď je za gabionovou konštrukciou nutné budovať zhutnený násyp, ktorý bude slúžiť ako súčasť cestného zemného telesa alebo inej zaťažovanej plochy. Vtedy sa ponúka možnosť využiť tento násyp a spojiť jeho vlastnosti s vlastnosťami gabionových konštrukcii a geosyntetickej výstuže. Princíp spočíva v tom, že tlaku násypu za gabionovým múrom nevzdoruje gabionový múr svojou samotnou hmotnosťou a tiažou (ako je tomu pri gravitačných múroch) ale výstužné zemné kotvy v ktorých zemné tlaky vyvodzujú ťahové sily. Tieto ťahová sily sú potom prenášané do zemného násypu vďaka treniu medzi zemnými kotvami a zeminou násypu. Takýmto spôsobom je možné budovať konštrukcie so subílnym čelom na veľkú výšku (aj vyše 30m).
Čelo vystuženého svahu je možné vytvárať ako klasický gabion s kamennou výplňou. Śírka gabionového čela býva od 50 do 100cm. Čelo môže byť zvislé alebo s odskokmi. Odskoky v čele napomáhajú statike vystuženého múru a zároveň potláčajú dojem zvislej steny, ktorá môže pri veľkej výške pôsobiť stiesňujúco. Druhou možnosťou je realizovať čelo ako zelený svah zarastený vegetáciou až do sklonu 65°.

Pozri referencie

Ochrana brehov

Každý vodný tok má určité erózne pôsobenie, ktoré spôsobuje odplavovanie jemnejších častí pôdy. Pri zdvihnutí vodného toku po výdatných dažďoch môže byť unášacia rýchlosť vodného toku taká veľká, že dochádza k odplavovaniu aj väčších kamenných valúnov. Jednoduchým riešením ako zamedziť tomuto odplavovaniu je uzavrieť kamenné valúny v gabionových košoch alebo plošných gabionových konštrukciách tzv. matracoch. Takto uzavreté kamenné valúny už nepôsobia ako samostatné kusy, ale dochádza k určitému spolupôsobeniu medzi nimi. A na pohnutie gabionového koša vážiaceho niekoľko sto kilogramov už treba extrémnu silu.
Neoceniteľnou výhodou najmä pletených gabionov je ich veľká flexibilita, čo pretavené do praxe znamená to, že ani pri veľkej deformácii nenastane ich úplná deštrukcia a rozpad, ale zachovajú si svoju integritu. Na zvýšenie ich životnosti v trvalom vodnom prostredí je na ich výrobu používaný poplastovaný drôt, mnohonásobne zvyšujúci koróznu odolnosť drôtu.
Gabionové koše a matrace poskytujú okrem toho vynikajúci základ pre zakorenenie vegetácie, ktorá potom svojim koreňovým systémom významne spevňuje samotný gabion aj podložie pod ním.

Pozri referencie

Druhy kameňa do gabionov